ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 31 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 50 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 19 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 26 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 33 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 2 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 22055117
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 956
  • Your IP: 35.175.119.198
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก tinnakorn@mhsri.go.th

 สวัสดีครับชาว สป.วท.ทุกท่าน 

           เนื่องจากในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีถวายราชสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย จึงขอฝากระเบียบวิธีและขั้นตอนพิธีการวางพานพุ่มที่ถูกต้องเพราะมีหลายหลายท่านรวมทั้งตัวกระผมเองก่อนหน้านี้ที่ยังเข้าใจผิดมาฝากกันครับ

ระเบียบวิธีและขั้นตอนพิธีการวางพานพุ่มที่ถูกต้อง

1.กรณีพานดอกไม้สด ให้ใช้จำนวน 1 พาน

2.กรณีพานพุ่ม ให้ใช้จำนวน 2 พาน ได้แก่ พานพุ่มเงิน และพานพุ่มทอง

3.การถือพานก่อนนำไปวาง*

         3.1 พานพุ่มทองให้ถืออยู่ด้านซ้ายมือของผู้วาง

         3.2 พานพุ่มเงินให้ถืออยู่ด้านขวามือของผู้วาง

4. 

ลำดับการวาง*

       4.1 พานพุ่มทองวางด้านซ้ายมือของผู้วาง (หมายถึง พระบรมราชานุสาว-                รีย์ รัชกาลที่ 4)

       4.2 

พานพุ่มเงินวางด้านขวามือของผู้วาง (หมายถึง ซ้ายมือ

พระบรม                           ราชานุสาวรีย์   รัชกาลที่ 4)

       4.3 

พานดอกไม้สดวางด้านซ้ายมือ (ตามข้อ 4.1)

5.ขณะวางให้หันด้านหน้าของพานไปด้านพระพักตร์*ของพระบรมราชานุสาวรีย์

6.เมื่อนำพานไปวาง ณ จุดผ่องถ่ายให้หันด้านหน้าของพานออกด้านนอก*

7.การสวมปลอกแขนทุกข์กรณีอยู่ในช่วงไว้ทุกข์พระบรมวงศานุวงศ์  ต้องใส่ในพิธีการที่มีพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จเป็นองค์ประธาน หรือ ผู้แทนพระองค์ เป็นองค์ประธานในพิธีนั้นๆ

(แหล่งข้อมูล: สำนักพระราชวัง เบอร์โทรติดต่อ 0 2281 7233)

* คือจุดทีี่่เรามักปฏิบัติผิดกันครับ

 

รูปภาพ: 
>>ระเบียบวิธีและขั้นตอนพิธีการวางพานพุ่มที่ถูกต้อง
4
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 4 (1 โหวต)

ความคิดเห็น

เพิ่มเติม การวางพานพุ่ม เป็นเครื่องบูชา/เครื่องสักการะ ครับ

นำความรู้มาฝากเพิ่มเติมนะครับ (จะได้เห็นภาพกันชัดๆ)

การวางพานพุ่ม การตั้งหรือการวางพานพุ่ม มีวัตถุประสงค์ของการตั้งหรือการวาง ๒ ประการ คือ
๑. การตั้งหรือการวางพานพุ่มเป็นเครื่องบูชา
๒. การตั้งหรือการวางพานพุ่มเป็นเครื่องสักการะ

การตั้งหรือการวางพานพุ่มเป็นเครื่องบูชา

การตั้งหรือการวางพานพุ่มดอกไม้สด หรือดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นเครื่องบูชา ให้ประดิษฐาน พระพุทธรูป พระบรมฉายาลักษณ์หรือพระฉายาลักษณ์ ที่โต๊ะหมู่ตัวบน (ตัวสูงสุด) แล้ววางพานพุ่มที่โต๊ะหมู่ตัวรองด้านข้างและด้านหน้าให้ครบจำนวนโต๊ะหมู่ที่ใช้จัดเป็นที่บูชา
การตั้งหรือการวางพานพุ่มทอง – พานพุ่มเงิน เป็นเครื่องบูชา ให้จัดตั้งหรือวางพานพุ่มทองไว้ที่โต๊ะหมู่ตัวรองทางด้านขวาของพระพุทธรูป พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระฉายาลักษณ์ และวางพานพุ่มเงินทางด้านซ้ายของพระพุทธรูป พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระฉายาลักษณ์ โต๊ะหมู่ตัวรองด้านหน้าให้วางพานพุ่มไว้อีก ๑ พุ่ม (ตามความเหมาะสม) ส่วนโต๊ะหมู่ตัวล่าง (ตัวที่ต่ำสุด) ให้วางกระถางธูป และเชิงเทียน หรือพานกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ หรือเครื่องทองน้อยแล้วแต่กรณี

อนึ่ง สำหรับกรณีที่พานพุ่มที่มีพู่ ในการวางเป็นเครื่องบูชาให้หันด้านที่เป็นพู่ออกมาทางด้านนอก (โดยให้พู่อยู่ทางด้านผู้วางหรือผู้ตั้ง)

จัดตั้งหรือวางพานพุ่มทองไว้ที่โต๊ะหมู่ตัวรองทางด้านขวา
ของพระพุทธรูป พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระฉายาลักษณ์
พานพุ่มที่มีพู่ ในการวางเป็นเครื่องบูชา
ให้หันด้านที่เป็นพู่ออกมาทางด้านนอก

จัดตั้งหรือวางพานพุ่มเงินไว้ที่โต๊ะหมู่ตัวรองทางด้านซ้าย
ของพระพุทธรูป พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระฉายาลักษณ์


 

 การวางพานพุ่มเป็นเครื่องสักการะ

๑. การวางพานพุ่มดอกไม้สดเป็นเครื่องสักการะ ส่วนมากจะวางเพียง ๑ พาน หรือ ๑ คู่ ตามความเหมาะสม ดังนั้น จะมีการตั้งพานพุ่มบูชาไว้ที่โต๊ะหมู่ตัวรองตัวอื่น ๆ ก่อน เพื่อเป็นการประดับให้มีความเรียบร้อยและสวยงาม แล้ว เว้นโต๊ะหมู่ตัวรองที่ตั้งอยู่ด้านหน้าไว้ ๑ คู่ (กรณีวางพานพุ่มเป็นคู่ แต่ถ้าหากวางพานพุ่มเพียงพานเดียวก็จะเว้นโต๊ะหมู่ตัวรองด้านหน้าให้ว่างไว้) เพื่อเป็นการจัดเตรียมไว้ให้ประธานวางพานพุ่ม ในกรณีที่วางเป็นคู่ให้ประธานวางพานพุ่มทางด้านขวามือของประธานก่อน แล้วจึงวางพานพุ่มทางด้านซ้ายมือประธาน ส่วนโต๊ะหมู่ตัวล่าง หรือตัวต่ำสุดให้ตั้งกระถางธูป เชิงเทียน หรือพานกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ หรือเครื่องทองน้อย แล้วแต่กรณี

ในกรณีวางพานพุ่มคู่ และให้วางพานพุ่มด้านขวามือของผู้วางก่อน แล้วจึงวางพานพุ่มทางด้านซ้ายมือ เนื่องจากวัฒนธรรมประเพณีของสังคมที่ปฏิบัติสืบสานกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล ได้ให้ความสำคัญของการเวียนขวา เช่น เมื่อจะเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ก็ให้กระทำทักษิณาวรรตก่อน ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพก่อนเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ แม้ในปัจจุบันนี้ก็ได้ให้ความสำคัญทางขวามือเป็นหลัก ดังนั้น ในปัจจุบันเมื่อมีกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นต้นว่า วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา ก็จะมีการเวียนเทียนรอบอุโบสถเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระพุทธองค์ อันเป็นการแสงความเคารพอย่างสูงสุดของศาสนิกชน

๒. การวางพานพุ่มทอง – พานพุ่มเงิน ให้วางพานพุ่มทองไว้ทางด้านขวามือของผู้วางก่อน แล้วจึงวางพานพุ่มเงินทางด้านซ้ายของผู้วางเป็นลำดับต่อมา สำหรับพานพุ่มทอง – พานพุ่มเงิน ที่ใช้วางเป็นเครื่องสักการะ หรือเป็นเครื่องบูชานั้น ไม่ควรใช้พานพุ่มที่มียอดเป็นฉัตร เนื่องจากฉัตร เป็นสัญลักษณ์หรือเครื่องอิสริยยศของสถาบันพระมหากษัตริย์

อนึ่ง สำหรับการวางพานพุ่มที่ใช้วางเป็นเครื่องสักการะ หากเป็นพานพุ่มที่มีพู่ ให้วางโดยหันพู่ไปในทิศทางที่ตั้งพระพุทธรูป พระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ หรือสิ่งที่ผู้วางต้องการสักการะอันเป็นการแสดงความเคารพ

วางพานพุ่มคู่ ให้วางพานพุ่มด้านขวามือของผู้วางก่อน

 

วางพานพุ่มคู่ ให้วางพานพุ่มด้านขวามือของผู้วางก่อน

 

ให้วางพานพุ่มด้านขวามือของผู้วางก่อน โดยพานพุ่มที่มีพู่ ให้หันพู่ไปในทิศทางที่ผู้วางต้องการสักการะ

 อ้างอิงที่มา : รวบรวมเรียบเรียง โดย นายชวลิต ศิริภิรมย์ นักวิชาการศาสนา ๗ ว ฝ่ายพิธี กรมการศาสนา

 

 

มีประโยชน์มากเลยครับ

 อ่านแล้วมีประโยชน์มากเลยครับ แต่ผมว่ากระทรวงเราน่าจะมีคู่มือปฏิบัติของพิธีสักการะที่เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานที่ทุกคนสามารถหยิบมาใช้ปฏิบัติงานให้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติเหมอืนกันทุก ๆ ปี ไม่ว่าใครจะเปลี่ยนแปลงไป แต่การปฏิบัติก็ต้องใช้หลักการ แนวทางเดิมนในการดำเนินงาน และสามารถให้เด็กรุ่นหลัง ๆ ได้อ่าน ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของกระทรวงที่เป็ฯวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง นะครับ

มาให้กำลังใจ

4

 เป็นข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์มาก  ผมว่าข้อ 5 เป็นข้อที่เราปฏิบัติกันผิดมาตลอดนะครับ

รู้กันให้ชัด ๆ

 เอามาให้เห็นกันให้ชัด ๆ

ขอบคุณ ท่านรอง สทอภ. ท่านรองสามารถที่ไปนำข้อมูลมาฝาก

รายการบล็อกล่าสุด