ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

7 ปี 28 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 28 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 48 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 17 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 24 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 31 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 43 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 50 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 51 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 16973815
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 168
  • Last Registered User: opfy9@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 923
  • Your IP: 54.92.164.9
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก
รายละเอียด: 

เป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และสำนักงานรัฐมนตรีเพื่อนำไปประมวลผลและใช้ประโยชน์ดังนี้ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลตำแหน่งและข้อมูลข้าราชการ$ ข้อมูลข้าราชการเช่นการบรรจุรับโอน$ การเลื่อนระดับย้าย$ การบันทึกเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัติข้าราชการ$ การประจำส่วนราชการยืมตัวลาพักหรือพ้นราชการชั่วคราว$ การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ$การโอนออกลาออกเกษียณพ้นจากราชการฯลฯเป็นเครื่องมือประกอบการทำงานในด้านการวางแผนและบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงานใช้ในการคัดลอกข้อมูลตำแหน่งและข้อมูลข้าราชการในหน่วยงาน ซึ่งนำข้อมูลไปประมวลผลในภาพรวมของข้าราชการพลเรือน (http://203.185.68.6/admin/index.html)

URL: 
http://203.185.68.6/admin/index.html
ความถี่ในการนำเข้า: 
ทุกวัน
ผู้ใช้ระบบ: 
ส่วนบริหารงานบุคคล/ผู้บริหารสป.วท.
ชนิดของฐานข้อมูล: 
Oracle
ประเภทระบบ: 
Website
หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล: 
สบค.
ปีที่พัฒนาและใช้งาน: 
2546
วิธีการพัฒนา: 
สนับสนุนโดยสำนักงาน กพ./สห.สบ.$ศท.
สถานภาพ: 
ใช้งานอยู่
หมายเหตุ: 
ศท.ดำเนินการดูแลระบบ และติดตั้ง source code นอกจากนี้ ศท. ดำเนินการพัฒนาต่อยอดในการแสดงรายงานเพิ่มเติมจากที่ระบบ DPIS มีอยู่ โดยเป็นความต้องการของ สห.(ปรับปรุงใหม่ ปี 2555)
ประเภทของการใช้: 
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล