ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

7 ปี 28 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 29 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 48 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 17 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 24 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 31 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 51 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 15 ชั่วโมง ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 16999807
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 168
  • Last Registered User: opfy9@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 923
  • Your IP: 107.21.85.250
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย มุ่งไกลสู่อาเซียน"  วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

 

นางสาวจิตรลดา พิศาลสุพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 Download...เอกสาร

 

นายชาญวิทย์ ไกรฤกษ์ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

 Download...เอกสาร

นางสาวปรัชญานี พราหมพันธ์ ผู้อำนวยการกองอาเซียน 

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 Download...เอกสาร_1 
 Download...เอกสาร_2

 

นายชัยวัฒน์ สังขภาคย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานนโยบายและแผน กระทรวงคมนาคม 

 Download...เอกสาร

 

นายนาวิน ธาราแสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

   รอส่งเอกสาร

 

นายชูเกียรติ บุศยรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนประสานยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด 

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 Download...เอกสาร

 

 

Mr. Simon Grimley 

ผู้อำนวยการโครงการ ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 Download...เอกสาร

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี