ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

7 ปี 51 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 51 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 19 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 40 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 47 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 2 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 14 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 15 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 22 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 19039428
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 172
  • Last Registered User: asa.v@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 933
  • Your IP: 34.239.147.7
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย มุ่งไกลสู่อาเซียน"  วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

 

นางสาวจิตรลดา พิศาลสุพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 Download...เอกสาร

 

นายชาญวิทย์ ไกรฤกษ์ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

 Download...เอกสาร

นางสาวปรัชญานี พราหมพันธ์ ผู้อำนวยการกองอาเซียน 

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 Download...เอกสาร_1 
 Download...เอกสาร_2

 

นายชัยวัฒน์ สังขภาคย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานนโยบายและแผน กระทรวงคมนาคม 

 Download...เอกสาร

 

นายนาวิน ธาราแสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

   รอส่งเอกสาร

 

นายชูเกียรติ บุศยรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนประสานยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด 

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 Download...เอกสาร

 

 

Mr. Simon Grimley 

ผู้อำนวยการโครงการ ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 Download...เอกสาร

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

รายการบล็อกล่าสุด