ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 41 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 9 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 16 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 23 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 36 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 43 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

 • Total Visitors: 21159147
 • Unique Visitors:
 • Registered Users: 173
 • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
 • Published Nodes: 940
 • Your IP: 44.200.169.3
 • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก narin@mhsri.go.th

เป็นเรื่องฮิตติดตลาด ไม่รู้ไม่ได้แล้ว ไปดูกันว่าจะมีผลกระทบกับเราอย่างไร

AEC สิ่งที่จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์, อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า
Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลจริงๆจังๆ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ณ วันนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก

อ่านต่อที่ http://www.xn--12cfnfi1a0ej0dodd8dp7dwb9aj9ay4tja.net/

 

หน่วยงาน: 
ศท.
5
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 5 (2 โหวต)

ความคิดเห็น

การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ AEC ในปี ๒๐๑๕

ผมได้ไปนั่งฟัง เรื่อง การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๐๑๕ ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นอีกมากมาย หลากหลายมุมมอง ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ด้านการศึกษา และด้าน วทน.  ด้านการต่างประเทศ

ข้อมูลพื้นฐานของ ASEAN Factsheet (ที่มา กรมอาเซียน ก.ต่างประเทศ)

สมาชิกผู้ก่อตั้งปี 1967 มี 5 ประเทศ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และ สิงคโปร์ และเพิ่มเติม ปรูไน(1984) เวียดนาม(1995) ลาว(1997) พม่า(1997) และกัมพูชา(1999) มีประชากรรวมกันประมาณ 600 ล้านคน มีพื้นที่ 4.5 ล้าน ตร.กม.  GDP รวม 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ 

เริ่มก่อตั้งเมื่อ 8 ส.ค. 2510 ในการลงนามในปฏิญญากรุงเทพฯ(Bangkok Declaration) โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง เพื่อ

 1. ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศสมาชิก
 2. ธำรงสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่งคง
 3. เสริมสร้างเศรษฐกิจและความอยู่ดีกินดีของประชาชน
 4. พัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
 5. ส่งเสริมความร่วมมือกับภายนอกและองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ

หลักการพื้นฐานของ ASEAN

 1. การตัดสินใจโดยใช้ฉันทามติ(Consensus)
 2. การไม่แทรกแซงในกิจการภายในของกันและกัน(Non-interference)
 3. การร่วมมือเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน(Prosperity)

เอกสารความรู้

 1. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community: AEC กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 3. การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕ ประเด็นด้าน ว และ ท โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ
 4. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทย สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
 5. การเตรียมความพร้อมของไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของกระทรวงศึกษาธิการ
 6. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ความพร้อมในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 7. ทิศทางและแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี