ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 50 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 18 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 25 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 32 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 2 วัน ก่อน
11 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21985198
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 956
  • Your IP: 3.235.195.196
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

วันที่ 6 ส.ค. 56 เวลาประมาณ 14.00 นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ (ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยีมทร.ศรีวิชัย) พร้อมด้วย นส.ภิสาย ขุนทอง (เจ้าหน้าที่ คลินิกเทคโนโลยี) ลงปฏิบัติการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มผสมน้ำผลไม้ในท้องถิ่น(น้ำมะม่วงเบา) ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยโครงการนี้มี อ.ชญาดา เฉลียวพรหม (อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์) และทีมนักวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบ สำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในครั้งนี้เป็นการนำผลงานวิจัยของ อ.ชญาดา และทีมงาน ไปเผยแพร่แก่ชุมชนสู่นำไปใช้ประโยชน์ โดยมี นายอุดม ทักขระ (นายก อบต.รำแดง) ว่าที่ ร.ต. ศักดิ์ชัย อุไรรัตน์ (ปลัด อบต.รำแดง) นายเชิดพงศ์ บุญที่สุด (นักพัฒนาชุมชน อบต.รำแดง) และทีมงาน อำนวยความสะดวกในทุกด้านเช่นด้านสถานที่ ด้านการประชาสัมพันธ์ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ จากการสอบถามพบว่ามีชาวรำแดงให้ความสนใจเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีตั้งแต่ช่วงเช้ากว่า 30 คน และทุกคนได้แสดงออกว่าพอใจอย่างมากต่อการผลิตเครื่องดื่มผสมน้ำผลไม้ทั้งเรื่องของรดชาด ราคาต้นทุน และที่สำคัญเป็นผลไม้ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น(มีทุกบ้าน) และที่ดีใจมากกว่านั้นคือมีการหารือร่วมกันในการตั้งกลุ่มผลิตเครื่องดื่มมะม่วงเบา และส่งขายให้กับ อบต.รำแดง สำหรับไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมในพื้นที่ อบต.รำแดง เป็นต้น ....แอบอมยิ้มกันทั้งทีมงานครับ โดยการฝึกอบรมมีกำหนด 4 วัน ได้แก่วันที่ 6,7,8และ10 สิงหาคม 2556

 

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

รายการบล็อกล่าสุด