ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

7 ปี 20 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 41 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 9 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 16 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 23 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 36 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 43 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

 • Total Visitors: 16296466
 • Unique Visitors:
 • Registered Users: 168
 • Last Registered User: opfy9@mhesi.go.th
 • Published Nodes: 923
 • Your IP: 54.165.57.161
 • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

 ได้หนังสือเวียนมาก็เลยมาเวียนต่อใน km เพื่อทุกท่านจะได้ทราบนโยบายของท่าร รมว. ในปี 2556 ว่าท่านเน้นเรื่องอะไรบ้าง ดังนี้

 1. ให้เน้นงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา SME
 2. ให้เน้นงานวิจัยเพื่อช่วยเหลือคนจนและ/หรือคนด้อยโอกาส
 3. ให้สนับสนุนโครงการ Science Park ภูมิภาคอย่างเต็มที่
 4. โครงการลงทุน งานะัฒนา และงานวิจัยซึ่งได้กำหนดไว้เป็นที่ชัดเจนในเอกสารงบประมาณ ที่มีวงเงินเกิน 10 ล้านบาท ให้ขอความเห็นชอบในหลักการเชิงนโยบายก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริหารของทุกองค์กร โดยให้ปลัดเสนอความเห็นประกอบ
 5. ให้ใช้จ่ายงบโฆษณาและงบประชาสัมพันธ์อย่างประหยัด
 6. การจัดงานหรือนิทรรศการ(Event) ส่วนใดทำเองได้ ให้ใช้บุคลากร/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานดำเนินการเอง
 7. การเดินทางไปต่างประเทศทั้งการประชุมและการดูงานให้ใช้งบประมาณอย่างประหยัด
 8. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานจะต้องดูแลเอาใจใส่สวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ระดับล่าง
 9. ปลัดฯ ติดตามและตรวจสอบคำสั่งนี้อย่างสม่ำเสมอ จะต้องไม่มีการทำงานซ้ำซ้อนกันระหว่างหน่วยงาน

เรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

หน่วยงาน: 
สส.
5
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 5 (2 โหวต)

ความคิดเห็น

ข้อ 8.

ข้อ 8. แสดงว่าที่ผ่านมาเสียขวัญกันหมดแล้วหรือนั่น