ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 41 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 10 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 16 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 23 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 36 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 43 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

 • Total Visitors: 21182707
 • Unique Visitors:
 • Registered Users: 173
 • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
 • Published Nodes: 940
 • Your IP: 44.201.99.222
 • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

 ได้หนังสือเวียนมาก็เลยมาเวียนต่อใน km เพื่อทุกท่านจะได้ทราบนโยบายของท่าร รมว. ในปี 2556 ว่าท่านเน้นเรื่องอะไรบ้าง ดังนี้

 1. ให้เน้นงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา SME
 2. ให้เน้นงานวิจัยเพื่อช่วยเหลือคนจนและ/หรือคนด้อยโอกาส
 3. ให้สนับสนุนโครงการ Science Park ภูมิภาคอย่างเต็มที่
 4. โครงการลงทุน งานะัฒนา และงานวิจัยซึ่งได้กำหนดไว้เป็นที่ชัดเจนในเอกสารงบประมาณ ที่มีวงเงินเกิน 10 ล้านบาท ให้ขอความเห็นชอบในหลักการเชิงนโยบายก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริหารของทุกองค์กร โดยให้ปลัดเสนอความเห็นประกอบ
 5. ให้ใช้จ่ายงบโฆษณาและงบประชาสัมพันธ์อย่างประหยัด
 6. การจัดงานหรือนิทรรศการ(Event) ส่วนใดทำเองได้ ให้ใช้บุคลากร/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานดำเนินการเอง
 7. การเดินทางไปต่างประเทศทั้งการประชุมและการดูงานให้ใช้งบประมาณอย่างประหยัด
 8. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานจะต้องดูแลเอาใจใส่สวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ระดับล่าง
 9. ปลัดฯ ติดตามและตรวจสอบคำสั่งนี้อย่างสม่ำเสมอ จะต้องไม่มีการทำงานซ้ำซ้อนกันระหว่างหน่วยงาน

เรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

หน่วยงาน: 
สส.
5
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 5 (2 โหวต)

ความคิดเห็น

ข้อ 8.

ข้อ 8. แสดงว่าที่ผ่านมาเสียขวัญกันหมดแล้วหรือนั่น