ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 41 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 9 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 16 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 23 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 36 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 43 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21159179
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 940
  • Your IP: 44.200.169.3
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก pusit@mhsri.go.th

สวัสดีครับ เพื่อนๆ ชาว สป.วท. ทุกๆท่าน พบกันอีกแล้วนะครับ วันนี้หากเพื่อนๆ ชาว สป.วท. มีเยาวชนอยู่ในปกครอง อ่านบทความนี้นะครับ

ภาพจาก องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ค่าย Thai Science Camp ครั้งที่ 5)

มนุษย์เรามีช่วงเวลาระหว่างความเป็นเด็กและผู้ใหญ่ ช่วงเวลาเล็กๆ นั้นเป็นช่วงเวลาสำหรับการเป็นเยาวชนแทรกอยู่ เมื่อพ้นจากวัยเด็ก มาสู่ วัยของเยาวชน ด้วยจังหวะแห่งการเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ ทำให้วัยของเยาวชน อยู่ในความสนใจ ควรให้ความสำคัญไม่แพ้กัน 

คำว่า เยาวชน นั้น หากนึกภาพแบบทั่วๆไป ตามความรู้สึกก็จะนึกถึง เด็กรุ่นวัยหนุ่มสาว นั้นเอง แต่หากให้ได้ความหมาย ที่เป็นทางการขึ้นมาเสียหน่อย ถือตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ก็จะได้ความหมายว่า  “เยาวชน” หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกิน 14 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และไม่ใช่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วด้วยการสมรส แต่หากอิงตาม องค์การสหประชาชาติ ก็จะมีความต่างกันของอายุ คือ “เยาวชน” หมายถึง คนในวัยหนุ่มสาว ผู้มีอายุระหว่าง 15 - 25 ปี

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพวกเราชาวไทยนั้น เป็นหนึ่งสิ่งที่รัฐให้ความสำคัญอย่างมาก ด้วยเชื่อว่าเหนือสิ่งอื่นใดแล้วคุณภาพของคนย่อมนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญ และทางแห่งการสร้างให้คนมีศักยภาพได้นั้น แน่นอนว่าผู้ใหญ่ต้องปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก เยาวชนวัยหนุ่มสาวเป็นวัยที่เต็มไปด้วยพลังแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ เมื่อได้รับการประคับประคองจากสังคม เยาวชนย่อมจะเป็นพลังของชาติในวันข้างหน้า

ที่กระผมเกริ่นมาข้างต้นนั้น เรามาย้อนไปตอนที่เราเป็นเยาวชน มีวันสำคัญของเยาวชนอยู่วันหนึ่ง ผมจะบอกกับ เพื่อนๆ ชาว สป.วท. ทุกๆท่าน ว่าวันสำคัญสำหรับเยาวชนนั้น ตรงกับวันที่ 20 กันยายนของทุกปี "วันเยาวชนแห่งชาติ" (ไกลมามาถึงแล้วนะครับ)

กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ คล้ายงานวันเด็ก เพียงแต่จะเป็นกิจกรรมของคนที่โตขึ้นมาหน่อย ทางด้านร่างกาย จิตใจ วุฒิภาวะ ปัญหาความต้องการ ตลอดจนความคาดหวังที่สังคมมีต่อบุคคลทั้ง ๒ กลุ่ม โดยมีทั้งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันสรรสร้างจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น เป็นการกระตุ้นและประชาสัมพันธ์ ให้เยาวชนได้ปลุกศักยภาพในตัวตน และกลับมามองบทบาทหน้าที่ของตนเองที่ควรมีต่อสังคม เช่น กิจกรรมการแข่งขัน จัดประกวดต่างๆ การรณรงค์ปลูกป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การบำเพ็ญประโยชน์และสังคมสงเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและสังคม เพื่อเป็นกำลังที่สวยงามของชาติต่อไป

ในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีนิทรรศการที่เยาวชนสามารถเข้าร่วมได้ อาทิเช่น

• นิทรรศการสีสัน ศิลปะ ดิจิทัล (Asia Digital Art Award 2013) โดย อพวช. ร่วมกับ Asia Digital Art Award Association และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้ให้ทุกท่านมีโอกาสเข้ามาสัมผัสความเป็นเอเชียผ่านผลงานศิลปะแห่งโลกดิจิทัลที่ถูกสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟฟิกขั้นสูง จะได้พบกับการนำเสนอในหลากหลายรูปแบบ จะเป็นอย่างไรนั้นแล้วเจอกันนะครับ โดยเปิดบริการให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2556 ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี ตั้งแต่เวลา 10.30 – 19.30 น. และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

• นิทรรศการความลับของโครงกระดูก (Skeleton ,s secret) โดย อพวช. ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นำชิ้นงานเกี่ยวกับโครงกระดูกของสัตว์ชนิดต่างๆ มาจัดแสดงผ่านตัวอย่างจริง เพื่อให้ทุกท่านได้เข้ามาสัมผัส เรียนรู้และศึกษาลักษณะรูปร่างของสัตว์ชนิดต่างๆ และรู้จักโครงสร้างของกระดูกมากขึ้น โดยเปิดบริการให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม – 30พฤศจิกายน 2556 ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี ตั้งแต่เวลา 10.30 – 19.30 น. และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

• นิทรรศการสาหร่ายเพื่อมวลมนุษย์ (Algae for Humankind) โดยจัดแสดงเกี่ยวกับสาหร่ายชนิดต่างๆ ไฮไลต์ของนิทรรศการชุดนี้คือการจัดแสดงสาหร่ายขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่า มะคอมบุ นำเข้ามาเพี่อการศึกษาจากเกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสาหร่ายด้วย ซึ่งจะเปิดบริการให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2556 ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี ตั้งแต่เวลา 10.30 – 19.30 น. และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

อ้างอิง
นโยบายเยาวชนแห่งชาติและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระยะยาว (พ.ศ. 2545-2554)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน
สารานุกรมไทยเสรี

 

วันนี้ฝากเพื่อนๆ ชาว สป.วท. ไว้เท่านี้ก่อนนะครับ

 

สวัสดีครับ

ติดตาม บล๊อกของผมได้ที่ : บล็อก NyBoy : pusit@most.go.th นะครับ

 

หน่วยงาน: 
ศท.
5
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 5 (1 โหวต)