ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 50 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 18 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 25 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 32 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 2 วัน ก่อน
11 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21972936
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 956
  • Your IP: 3.239.119.61
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

 


งาน รายการ ผู้รับผิดชอบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
คลินิกเทคโนโลยี 1. รายงานความก้าวหน้าโครงการคลินิกฯ ใน CMO ปี 2555 (รวมทั้งการขยายเวลา) พร้อมแจ้งผู้ประสานงานให้ส่งงาน (ใบสมัคร ผลการติดตาม/ประเมิน การนำไปใช้ประโยชน์) ให้ครบถ้วน  พรทิพย์ / ภูวดล 30 เมษายน 2556
  2. รายงาน CMO ไตรมาสที่ 2 CT+DT รวม 78 โครงการ พรทิพย์ / ภูวดล 10 เมษายน 2556
  3. คัดเลือกเทคโนโลยีเพื่อเตรียมการจัดนิทรรศการในงานวันเทคโนโลยี ฤทธิรงค์/ชุมพล  
  4. ปรับแผนงบดำเนินงาน สุวิมล  
  5. โอทอป โปรแกรมที่ 1 จำนวนผู้เข้าร่วมเป้าหมาย 148 คน (เฉพาะลูกค้า)    
  6. ร่วมทำ 5ส. ทุกคน 9 เมษายน 2556
  7. รวบรวมข้อมูลการใช้บริการของ call center และรายงานให้ ผสถ. ทราบ พรรณิศา  
       
หมู่บ้านแม่ข่ายฯ 1. รายงานผล CMO ในไตรมาสที่ 2 จาก 92 หมู่บ้านต้องระบุเทคโนโลยีที่เข้าไปดำเนินงานในแต่ละครั้งด้วย สาริสา/ภูสิทธิพงษ์  
  2. ปรับแผนงบดำเนินงาน เอกพงศ์  
  3. หาหมู่บ้านใหม่ (เช่น ลูกข่ายหมอกควัน จ.พะเยา) ใน 8 จังหวัดที่ประสบปัญหาหมอกควัน ด้วยงบประมาณที่เหลืออยู่ (3 ล้านกว่าบาท) เอกพงศ์  
  4. ประสาน อ.ศุภวัฒน์ ของ ม.อุบลฯ เรื่องการตั้งหมู่บ้านใหม่ เอกพงศ์ 30 เมษายน 2556
  5. คัดเลือกเทคโนโลยีเพื่อเตรียมการจัดนิทรรศการในงานวันเทคโนโลยี ฤทธิรงค์/ชุมพล  
  6. วางแผนกิจกรรมในงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหมู่บ้านประจำปี ครบ 1 รอบ (3 ปี)  ปุณยชา/สาริสา/ภูสิทธิพงษ์ 30 เมษายน 2556
  7. ข้อเสนอโครงการปี 56 ถ้ามีไฟล์ครบหมดแล้ว สามารถทิ้งได้ ภูสิทธิพงษ์ 9 เมษายน 2556
       
อสวท. 1. ปรับแผน อสวท. ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก สอดคล้องกับ 46 แผนงาน และเป็นงานของหน่วยงานภายใน วท. ในเงินที่เหลืออยู่ที่ รมว.วท. ระงับไว้ ฤทธิรงค์/ชุมพล  
  2. ติดตามฐานสมาชิกใหม่ในปี 56 พร้อมความพึงพอใจในการจัดงาน และอัพเดทฐานข้อมูลให้เรียบร้อย ชุมพล 30 เมษายน 2556
  3. มอบหมายสมาชิก อสวท. ที่จังหวัดนครพนมที่ ม.ราม ดูแล ให้แก่ ม.นครพนม ดูแลแทน พร้อมแจ้ง ม.ราม เพื่อทราบ ชุมพล  
  4. ความก้าวหน้าในการจัดทำ และจัดส่งจดหมายข่าว อสวท. ประจำปี 2556 ฉบับที่ 1 ชุมพล 10 เมษายน 2556
  5. ต้นฉบับจดหมายข่าวอสวท. ประจำปี 2556 ฉบับที่ 2 ชุมพล 30 เมษายน 2556
  6. ตรวจรับสื่อด้าน วทน. อสวท. ในวันที่ 10 เมษายน (บ่าย) ฤทธิรงค์/ชุมพล 10 เมษายน 2556
  7. บันทึกประวัติการทำงานของ อสวท. ฤทธิรงค์/ชุมพล  
  8. สรุปประเด็นความต้องการของ อสวท.ที่ได้จากกิจกรรมสรรหา ฤทธิรงค์ 30 เมษายน 2556
  9. จัดหา อสวท.ดีเด่น อย่างน้อย 10 คน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิก    
       
       
       
22 เม.ย. - 10 พ.ค. คุณปุณยชา อบรมข้าราชการใหม่    
3 มิ.ย. - 2 ก.ค. คุณอัญชลี อบรมภาษาอังกฤษ    

 

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

รายการบล็อกล่าสุด