ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 41 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 9 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 16 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 23 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 36 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 43 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21170072
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 940
  • Your IP: 3.238.118.80
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก narin@mhsri.go.th

         เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2555 คณะทำงานพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท. ทั้งหมด 19 ชีวิต นำโดยผอ.กฤษฎา ซึ่งเป็นประธานคทง. ได้ไปดูงานระบบสารบรรณของกระทรวงพาณิชย์ ที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ แถวสนามบินน้ำ โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก คุณลดาวัลย์ ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบงานฯ โดยท่านเป็นวิทยากรในการบรรยายสาธิตและตอบข้อคำถาม ร่วมกับคุณประทีป เจ้าหน้าที่จาก ExcelLink ผู้พัฒนาระบบ Informa  และเป็นผู้พัฒนาระบบสารบรรณให้กับกระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่ปี 2551

จากความเป็นมาของการพัฒนา เดิมกรมต่างๆ ทั้ง 6 กรมของกระทรวงพาณิชย์ มีการพัฒนาระบบสารบรรณของตนเอง มีรูปแบบต่างกันและไม่ได้มีการเชื่อมโยงกัน จนกระทั่งปี 2551 CIO Board ได้ให้สำนักปลัดฯ ดำเนินการพัฒนาให้เป็นระบบเดียวและเชื่อมโยงกันได้ โดยการเชื่อมโยงระหว่างกันในกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้ใช้มาตรฐานการเชื่อมโยงของก.ICT  เพื่อให้สามารถติดตามหนังสือได้  แต่ก็มี gateway สำหรับเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานภายนอกที่เป็นไปตามมาตรฐาน

นอกจากระบบสารบรรณแล้ว ยังมีระบบอื่นๆที่เป็นที่ต้องการเพิ่มเติมจาก user และได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมและเชื่อมโยงกัน คือระบบตู้จัดเก็บเอกสาร ระบบหนังสือเวียน ระบบกระดานข่าวประชาสัมพันธ์ ระบบจองห้องประชุม ระบบจองรถยนต์

ในการบรรยายสาธิตระบบ ได้นำเสนอผ่านไฟล์ presentation และผ่านการใช้ระบบจริง ซึ่งมีข้อซักถามจากคณะของ สป.วท.แทรกเป็นระยะๆ โดยสรุปประเด็นหลักๆคือ

1.โดยทั่วไปส่วนของหนังสือตัวจริงจะอยู่ที่เจ้าของหนังสือ ตัว Scan จะถูกส่งไปให้ผู้รับ แต่ระบบสามารถให้ระบุได้ว่าจะส่งตัวจริงไปด้วยหรือไม่ส่ง และสามารถส่งคืน(ตีกลับ)ได้หากเอกสารตัวจริงยังไม่มา โดยระบบจะบันทึกการเดินหนังสืออย่างละเอียด

2.ในกรณีการสั่งการ ลงนามก็จะมีการ scan เพิ่มเติม โดยหน้าห้องจะต้องบันทึกการสั่งการเข้าระบบด้วย

3.การลงนามนอกเหนือผู้บริหารใช้การยืนยันจากระบบ (Authentication)

4.การส่งหนังสือลับจะไม่ได้ส่งผ่านระบบ

ทั้งนี้ได้ให้ข้อสังเกตุว่าการพัฒนาระบบจะต้องไปพร้อมกับระเบียบ ที่ต้องมีความครอบคลุมและชัดเจน 

 

 

 

หน่วยงาน: 
ศท.
รูปภาพ: 
ทีม สป.พณ.
ทีม สป.วท.
...
ด้วยความขอบคุณจากทีม วท.
4
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 4 (2 โหวต)

ความคิดเห็น

เสียดายไม่ได้ไป

 ผมเสียดายที่ไม่ได้ไปดูด้วย จะได้เพิ่มความรู้เพิ่มเติม