ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 22 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 22 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 42 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 10 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 17 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 24 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 38 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21260507
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 940
  • Your IP: 44.210.77.106
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก pusit@mhesi.go.th

      ปัจจุบัน ส่วนราชการได้มีการรณรงค์ลดการใช้กระดาษ โดยหากงานใดมีการปฏิบัติเป็นประจำ เช่น งานเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม งานแบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม การขอใช้รถ งานเอกสารแบบประเมินผลความพึงพอใจ  หรืองานที่เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องรับทราบอย่าง เช่น หนังสือเวียน ล้วนแต่ต้องใช้กระดาษทั้งสิ้น จึงทำให้ส่วนราชการมีแนวปฏิบัติโดยการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงาน เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ให้ใช้กระดาษในจำนวนที่น้อยที่สุด และสิ่งที่มาคู่กับระบบสารสนเทศในการช่วยลดใช้กระดาษ ก็คือ การสร้างภาพ Quick Response Code หรือเรียกกันทั่วไปว่า QR Code ที่ใช้สำหรับสแกนเพื่อเชื่อมโยงไปยังเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

     เมื่อ QR Code ใช้กันอย่างกว้างขวางมากขึ้น ก็เริ่มมีรูปแบบการใช้งานตามความสะดวกของเจ้าของเรื่อง ทำให้ส่งผลกระทบต่อการรับเอกสาร จากการที่ QR Code ไม่สามารถใช้งานได้ จึงมีคำอุทาน ที่เป็นเรื่องขำๆ กันนะครับ อย่างที่บอกออกมา ว่า 

       - นี่เป็น QR Code ท้ายหนังสือ ที่จะให้เอากล้องมือถือ หรือต้องซื้อกล้องจุลทรรศน์ มาส่องเพื่อสแกน QR Code กันดีนะ ทั้งเล็กและละเอี้ยดซะขนาดนี้ 

       - บ้างก็ว่า เนี่ยกำลังส่อง QR Code หรือส่องพระเครื่องโบราณกันนะ แตกลายงาขนาดเนี้ยะ จะส่องได้ยังไง

อย่างไรก็ตาม ผมก็ไปค้นหาคำตอบมาให้ทราบกัน เพื่อคลายข้อสงสัยที่เกิดขึ้นกับตนเอง และหลายคนในเรื่อง การใส่ QR Code ในหนังสือราชการ จะต้องมีขนาดใหนดี วางไว้ตำแหน่งใดได้บ้าง และ จะช่วยลดความละเอียดของภาพ QR Code ได้อย่างไร ? 

 

ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจในภาพ QR Code ร่วมกัน 5 ข้อก่อนครับว่า

1. การจัดทำ QR Code เป็นส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ติดต่อราชการระหว่างกัน ด้วยการ รับ-ส่งหนังสือราชการ ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องการแนบเอกสารไปพร้อมกันด้วย

2. QR Code เป็นเครื่องมือสนับสนุน ในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และส่งเสริมให้ส่วนราชการลดใช้กระดาษ

3. QR Code ไม่ใช่กับ หนังสือราชการต้นเรื่อง หรือ หนังสือนำส่ง แต่เป็นการใช้งานเพื่อลดการใช้กระดาษในส่วนที่เป็น “เอกสารประกอบเรื่อง” 

4. การจัดทำ QR Code สำหรับเอกสารประกอบเรื่อง ให้ทำรายการ QR Code ที่บริเวณท้ายหนังสือนำส่ง 

5. ไม่มีการกำหนดรูปแบบตำแหน่งการจัดวาง QR Code ในเอกสารประกอบเรื่องของหนังสือราชการ ดังนั้น ตำแหน่งการจัดวาง จึงขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

QR Code จะมีขนาดของภาพเท่าได ?

ขนาดการจัดทำรายการ QR Code สำหรับใส่ในหนังสือราชการ อ้างอิงตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0502/ว 357 ตามแนบท้ายบทความนี้ กำหนดให้ QR Code จะต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 x 1.5 เซนติเมตร ตำแหน่งการจัดวางไม่ได้ระบุชัดเจน แต่อย่างไรก็ตาม ก็ให้จัดวางไว้ท้ายหนังสือราชการต้นเรื่องหรือหนังสือนำส่งตามความเหมาะสม ส่วนมากนิยมวางไว้ในส่วนท้ายหนังสือราชการต้นเรื่องหรือหนังสือนำส่ง บริเวณใต้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือสำเนาส่ง (ถ้ามี)

QR Code ทำอย่างไรไม่ให้มีลายที่ละเอียดเกินไป ?

ความละเอียดของลวดลายของภาพ QR Code นั้น ขึ้นอยู่กับความยาวของข้อความซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น URL ที่ใช้ในการลิงก์ ยิ่งยาวก็ยิ่งละเอียดมากขึ้น ดังนั้น หากต้องการลดขนาดความยาวของข้อความลิงก์ ก็ต้องใช้เครื่องมือที่ค้นหาได้ทางเว็บไซต์ โดยค้นคำว่า Short URL ซึ่งมีให้บริการทั้งแบบฟรีและแบบสมัครสมาชิก ในหลายเว็บไซต์ เช่น https://www.unitag.io/ , https://bitly.com/ https://www.shorturl.at/

อ่านกันแล้วทดลองนำใช้กันดู นะครับ

เอกสารหนังสืออ้างอิง ตามแนบท้ายบทความนี้
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0502/ว 357 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี การเสนอความเห็น และการส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

อย่าลืม QR Code จะต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 x 1.5 เซนติเมตร และไม่มีลวดลายละเอียดมากจนเกินไป หากสามารถเพิ่มข้อความ Short URL ใต้ QR Code ด้วยก็จะดีมากเลยนะครับ

 

ติดตาม บทความดีๆ ได้ที่ บล็อกของ pusit@mhesi.go.th กันได้ในบทความถัดไปนะครับ

 

รูปภาพ: 
การจัดทำรายการ QR Code ใส่ในหนังสือราชการ
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี