ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 41 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 9 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 16 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 23 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 36 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 43 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21158817
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 940
  • Your IP: 44.200.169.3
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก kamonwan@mhsri.go.th

กระทรวงวิทย์ฯ ชวนเยาวชนเล่นกลวิทยาศาสตร์จากของใช้ในบ้าน

 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สวทช.  และ อพวช.   จัดกิจกรรม  “คุยกัน..ฉันท์วิทย์ สัญจร”  ในหัวข้อ “กลวิทยาศาสตร์”  ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี (จามจุรีสแควร์) สามย่าน กรุงเทพมหานคร  โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ฤทัย  จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์  สวทช.   มาให้ความรู้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

         ในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีค่าครองชีพสูงขึ้น หลายครอบครัวต้องวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีคุณค่าและประหยัด  ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ถือเป็นสาขาวิชาความรู้  และเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคน ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความสำคัญในนโยบายการสร้างความรู้ ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องวางรากฐานตั้งแต่เด็กและเยาวชน เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้  ปลูกฝังให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีหลักคิดที่เป็นเหตุเป็นผล และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

          อาจารย์ฤทัย  จงสฤษดิ์  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สวทช.  กล่าวว่า กลวิทยาศาสตร์  เป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจวิทยาศาสตร์ ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน  โดยการนำสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านที่หาได้ง่าย และไม่เปลืองสตางค์ในการซื้อหา เช่น น้ำส้มสายชู  แป้ง เทียน  มะนาว ไม้จิ้มฟัน เป็นต้น  มาทำการทดลองในรูปแบบการเล่นกลวิทยาศาสตร์  ดังตัวอย่างกิจกรรมในการทดลอง ได้แก่  กิจกรรมสบู่ขยายร่างเป็นยักษ์....ลอยมหาสมุทร     เราจะพบกับสบู่ที่สามารถพองตัวฟองฟู่มหึมาได้ในเตาไมโครเวฟอย่างน่ามหัศจรรย์  เทคนิคการเป่าลูกโป่งแบบไม่เมื่อยปากเพียงใช้สารเคมีง่ายๆ ที่หาได้ในห้องครัว  การตัดกระดาษเล่นหน้าห้องรับแขกเป็นห่วงพิสดารหลายๆ แบบ   การเจาะถุงโอเลี้ยงจนพรุนไปทั้งถุง แต่ทำอย่างไรก็น้ำโอเลี้ยงก็ไม่รั่วออกมา  เราสามารถเปลี่ยนผ้าปูโต๊ะได้โดยไม่ต้องยกของบนโต๊ะออกได้  หรือการเห็นแสงพิศวงที่ปกติสายตามองไม่เห็น เพียงใช้กล้องถ่ายรูปหรือกล้องจากโทรศัพท์มือถือถ่าย

           อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดังกล่าว มีความพิเศษตรงที่เด็กและเยาวชน จะได้มีโอกาสลงมือทดลองได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งได้รับความรู้และคำแนะนำจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยตรงอย่างใกล้ชิด ซึ่งนอกจากจะได้ความรู้และความสนุกสนานแล้ว ยังสร้างมิตรภาพและความอบอุ่นภายในครอบครัวได้อย่างดียิ่ง  อาจารย์ฤทัย กล่าวทิ้งท้าย

ท่านสามารถติดตามข่าวสาร  การจัดกิจกรรม คุยกัน..ฉันท์วิทย์  
ได้ที่   http://www.most.go.th/scitalk
สนับสนุนข้อมูลโดย:  ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สวทช.
ผู้เขียนข่าว : กมลวรรณ  เอมสมบูรณ์  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวง
                 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Call Center : 1313

 

หน่วยงาน: 
สสก.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี