ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

6 ปี 10 สัปดาห์ ก่อน
6 ปี 10 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 51 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 6 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 13 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 26 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 26 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 33 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 34 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 9889586
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 161
  • Last Registered User: Teerapong.t@mhe...
  • Published Nodes: 907
  • Your IP: 3.235.137.159
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก

หมู่บ้าน

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อนุมัติให้คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ดำเนินโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านคราม บ้านโนนนคร อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมพัฒนาและสร้างความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องคราม สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านคราม บ้านโนนนครและส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

ด้วย ในวันที่ 2 กพ. 56 ที่ผ่านมา ก.วิทย์ โดยโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายฯ ร่วมกับ อ.สุชน ผู้รับผิดชอบโครงการหมู่บ้านข้าวโพดลดหมอกควันและส่วนราชการท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านกว่า 50 คน ร่วมกัน การเสวนาระดมความคิดเห็นเพื่อลดปัญหาหมอกควันของโครงการข้าวโพดลดหมอกควันโดยมีนายอำเภอแม่แจ่มเป็นประธานและมีผู้นำชุมชนในอำเภอแม่แจ่ม ผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ และผู้รับผิดชอบโครงการจาก มช. เข้าร่วมเสวนา

 

หน่วยงาน: 
สส.
รูปภาพ: 
เสวนาระดมความคิดเห็นเพื่อลดปัญหาหมอกควัน
เสวนาระดมความคิดเห็นเพื่อลดปัญหาหมอกควัน
เสวนาระดมความคิดเห็นเพื่อลดปัญหาหมอกควัน
เสวนาระดมความคิดเห็นเพื่อลดปัญหาหมอกควัน
5
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 5 (1 โหวต)

 มาแล้วครับทุกท่นสำหรับการทำงานเพื่อชุมชน ความร่วมมือของ 3 ภาคสำคัญ ภาคประชาชน ภาคองค์ความรู้ และภาคราชการ ก่อเกิดความสำเร็จอีกระดับหนึ่งของการนำ ว และ ท สู่ชุมชน ช่วยตีแตกกับคำว่า ยังไงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็เข้าไปอยู่ชุมชนไม่ได้  มาชมกันครับว่าประสบความสำเร็จได้อย่างไร

หน่วยงาน: 
สส.
5
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 5 (1 โหวต)

 ในการดำเนินงานหมู่บ้านครามในปีแรก (ปีงบประมาณพ.ศ.

หน่วยงาน: 
สส.
5
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 5 (1 โหวต)

 ตามที่ สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ กำหนดแผนการลงประเมินโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย ว และ ท ใน 5 ภูมิภาค โดยมีขั้นตอนในการเลือกหมู่บ้าน คือ 

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี