ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 11 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 11 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 31 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 3 วัน ก่อน
10 ปี 7 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 14 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 27 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 27 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 34 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 35 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 20314091
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 172
  • Last Registered User: asa.v@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 939
  • Your IP: 3.223.3.251
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก

บูรณาการ

 เรื่อง “การบูรณาการแผนปฏิบัติการสำหรับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
ปีงบประมาณ 2556 – 2561 : ประเด็นการวิจัยและพัฒนา”
ระหว่างวันที่ 14 - 18 มกราคม 2556
ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

.....................................

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

 หลาย ๆ ท่าน คงได้รับทราบกระบวนการทำงานแนวใหม่ของ วท. มาบ้างแล้ว ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับทราบข้อมูลมาบ้างเช่น เรื่องการจัดทำโครงการตอบสนองแผนปฏิบัติการสำหรับยุทธศาสตร์ประเทศ หริอ country stretegy ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการทำงานแบบบูรณาการทุกกระทรวงเข้าด้วยกัน  โดย วท. ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ 4 เรื่อง คือ

หน่วยงาน: 
สส.
5
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 5 (1 โหวต)

เมื่อวันที่ 16-17 กย. 55 ทีมคลินิกเทคโนโลยีส่วนกลาง ร่วมกับ วว.(พี่อินทราวุธ) และ มทร.พระนคร(อ.จุฑามาศ) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลจากโจทย์บูรณาการจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มผู้ผลิตขนมมั่วหลาว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ได้ทำการสำรวจพบว่า ผู้ผลิตต้องการคเรื่องจักรในการตัดแผ่นขนมเพื่ลดแรงงานคน และการปรับปรุงโรงเรีือนให้ได้มาตรฐาน 2.

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

 เสร็จกันไปเรียบร้อยสำหรับงานบูรณาการจังหวัดที่ร่วมมือกันทุกหน่วยงานใน วท. และเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั้ง อสวท. ก็เข้ามาร่วมด้วย หลายท่าน หมู่บ้านก็ไปดูมา 2 หมู่บ้าน อะไรจะเยอะขนาดนั้น 555++ ตามไปดูรูปกิจกรรมกันที่

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

 บูรณาการจังหวัดภาคใต้อันดามัน

วันที่จัดกิจกรรม: 
Thu, 2012-06-07 09:00 - Fri, 2012-06-08 16:30
หน่วยงาน: 
สส.