ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 5 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 5 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 25 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 6 วัน ก่อน
10 ปี 7 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 20 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 27 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 28 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 19633720
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 172
  • Last Registered User: asa.v@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 936
  • Your IP: 44.197.230.180
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก

สส.

สำนักส่งเสริมและุถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตามมติคณะรัฐมตรีเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2532  อนุมัติในหลักการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ บริจาคเงินรายปีให้แก่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่งเอเชียและแปซิฟิค (APCTT) ประจำทุกปี ๆ ละ 15,000 เหรียญสหรัฐในฐานะประเทศสมาชิก เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ APCTT.....

หน่วยงาน: 
สส.
เอกสารประกอบ: 
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

ในวันนี้
ฉันจะเป็นมิตรกับทุกคนที่ทำงานด้วยให้มากที่สุด
จะปฏิบัติเสมือนหนึ่งว่าคนเหล่านั้นมีส่วนให้ฉันได้ทำงานที่นี่ต่อไป
และขอขอบคุณที่มีพวกเขาเป็นเพื่อนร่วมงาน

ในวันนี้
ฉันจะไม่ทำตัวเป็นคนช่างตำหนิติเตียน
จะพยายามมองเห็นข้อดีในทุกสถานการณ์
และหาข้อดีมาชมเชยทุกคนในที่ทำงานด้วย

0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

คำสับสนในงานสื่อสารองค์กร

มีคำศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสารซึ่งพูดหรือเขียนแล้วอาจมีความหมายใกล้เคียงกันจนบางครั้งทำให้เกิดความสับสนหรือไม่แน่ใจว่าควรใช้คำใดถึงจะถูกต้องจึงขอนำศัพท์บางคำมาสรุปไว้ในที่นี้ และเท่าที่พื้นที่ในเล่มนี้จะอำนวย

"ประสิทธิภาพ" กับ "ประสิทธิผล"

0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

ชายหนุ่มคนหนึ่งได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเอกชน
เพื่อให้เป็นวิทยากรพิเศษสอนวิชาปรัชญาให้กับนักศึกษาปริญญาโท
เขาเตรียมการสอนอยู่หลายวันจึงตัดสินใจจะสอนนักศึกษาเหล่านั้นด้วยแบบฝึกหัดง่ายๆ
แต่แฝงไว้ด้วยข้อคิด  
เขาเดินเข้าห้องเรียนมาพร้อมด้วยของสองสามอย่างบรรจุอยู่ในกระเป๋าคู่ใจ

เมื่อได้เวลาเรียน   เขาหยิบ
เหยือกแก้ว ขนาดให   ญ่ขึ้นมา   แล้วใส่
ลูกเทนนิส ลงไปจนเต็ม

' พวกคุณคิดว่าเหยือกเต็มหรือยัง ?' เขาหันไปถามนักศึกษาปริญญาโท

4
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 4 (1 โหวต)

เนื่องจากคนส่วนมากใช้อีเมล์ แต่ไม่ใช่ว่าอีเมล์จะช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น อีเมล์ไม่ใช่สื่อที่เหมาะสำหรับการสื่อสารหลายๆ อย่าง อีเมล์ไม่เหมาะกับการคงความลับ ถึงแม้ว่าคนจะรู้ว่าเมื่อไรจึงจะใช้อีเมล์สำหรับการสื่อสาร แต่ผู้ใช้ไม่ตระหนักถึงความสามารถใหม่ๆ ของอีเมล์ และไม่ได้รับการอบรมว่าจะใช้ความสามารถใหม่เหล่านี้ได้อย่างไร เช่น การใช้สมุดที่อยู่ การสร้างชุดผู้รับอีเมล์ การจัดเรียงอีเมล์ การค้นหาข้อความ การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อป้องกันการส่งข้อความอิเลคทรอนิกส์ที่ไร้สาระ การส่งต่อข้อความไปยังบุคคลอื่น เป็นต้น

0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

รายการบล็อกล่าสุด