ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

7 ปี 28 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 28 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 48 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 17 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 24 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 31 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 51 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 8 ชั่วโมง ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 16997138
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 168
  • Last Registered User: opfy9@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 923
  • Your IP: 75.101.211.110
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก

บล็อกของ srinapa.k@mhsri.go.th

สห. ได้จัดการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM for Non HR) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท. โดยมีหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่
1. การสรรหาและเลือกสรรบุคลากร
2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3. การบริหารค่าตอบแทน
4. การพัฒนาบุคลากร
5. การคัดเลือกบุคคลและการประเมินผลงานประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ

0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

ตามที่สำนักงาน กพ. ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ  จำนวน 23 หมวดวิชา

สห. ได้ส่งผู้เข้าฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว โดยขณะนี้ได้ฝึกอบรมไปแล้ว 2 หมวดวิชา ได้แก่

1. ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

2. วินัยและจรรยาบรรณด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

จึงขอนำรายงานสรุปผลการฝึกอบรมมาแบ่งปันค่ะ

5
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 5 (1 โหวต)

สืบเนื่องจากที่น้องปอ (ลักษณี) ได้แชร์ Template ของการทำรายงาน S-Curve เพื่อให้การกำหนดสีทำได้ง่ายขึ้นจึงขอเพิ่มรายละเอียดการกำหนดค่าสีตามเอกสารประกอบค่ะ

เอกสารประกอบ: 
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

จากการฝึกอบรม เทคนิคการจัดทำเอกสารการประชุม และการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ท่านวิทยากรจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงรูปแบบของหนังสือราชการที่ถูกต้อง เช่น การตั้งค่ากั้นหน้า-กั้นหลัง ขนาดตัวครุฑ  ระยะการย่อหน้า เป็นต้น จึงขอนำ template หนังสือราชการ จากเว็บไซต์สำ

5
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 5 (1 โหวต)

การฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการจัดทำเอกสารการประชุม และการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2555 มีเพื่อนๆ สป.

เอกสารประกอบ: 
รูปภาพ: 
ผสห. กล่าวรายงาน
นางนันวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม กล่าวเปิดการฝึกอบรม
บรรยากาศการฝึกอบรม 1
บรรยากาศการฝึกอบรม 2
บรรยากาศการฝึกอบรม 3
4.5
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 4.5 (2 โหวต)