ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 50 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 19 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 26 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 33 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 4 วัน ก่อน
11 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 22013589
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 956
  • Your IP: 3.93.74.25
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก

บล็อกของ saowanee8@mhsri.go.th

เมื่อวันก่อน..มีน้อง..มาถามใครมีตัวอย่างสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา บ้างไหม?
หน่วยงาน: 
สน.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี
วันนี้...ได้เป็นตัวแทนสำนักเข้าประชุมหารือแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่พร้อมภูมิทัศน์ ตามนโยบาย ท่าน รมว.วท. โดยมี ท่าน รอง(วีระพงษ์)เป็นประธาน สค.สป.เป็นฝ่ายเลขา..ขอเล่าที่มาที่ไปพอสรุปได้ว่า... ท่าน รมว.วท.ได้เดินสำรวจพื้นที่โดยรอบบริเวณ สป.วศ. และ สวทช. เห็นว่าพื้นที่บางส่วนใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ บางตึกมีสภาพเก่า ทรุดโทรม น่ากลัวอันตราย สภาพโดยรอบไม่เป็นระเบียบ สกปรก รกรุงรัง จึงมีนโยบายให้ทำ Land scape กระทรวงใหม่ พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่รอบบริเวณฯ ที่ประชุมจึงมีมติให้รีบดำเนินการเร่งด่วน ในเรื่องการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ บริเวณที่ทำการสหกรณ์ และบริเวณที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างให้หาอุปกรณ์มาปิดบัง มีป้ายบอกทาง จัดเก็บวัสดุ/อุปกรณ์สำนักงานที่ชำรุด ให้ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่ให้สวยงาม เปลี่ยนกรวยถนนบริเวณที่จอดรถ(เก่ามาก)จัดหาถังขยะมาวางตามจุดที่เหมาะสม ห้องน้ำในตึกควรทำความสะอาดวันละ 3 ครั้ง สำหรับอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบของ วศ.และ สวทช. ให้ทำการสำรวจและวางแผนการใช้พื้นที่ให้ชัดเจน และรายงานให้ ท่าน รมว.ทราบ โดยกำหนดให้จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานครั้งต่อไป….ต้นเดือนมีนาคม เราคงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ⇒ Coming soon
หน่วยงาน: 
สน.
5
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 5 (1 โหวต)

จากบล็อค ของคุณเอกพงศ์ หัวเรื่อง เสนอแนะว่าน่าจะรวมระบบเว็บหน่วยงานใน สป.  .......โดนมากๆๆๆ    ซึ่งในฐานะที่รับหน้าที่ดำเนินการให้เกิดเว็บ สน.

หน่วยงาน: 
สน.
เอกสารประกอบ: 
5
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 5 (1 โหวต)

ใครมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง S-Curve ที่มาใช้ตามงาน ประเมินโครงการ ของ สป.วท.บ้าง?  ช่วยอธิบายเพิ่มเติมด้วย   วันที่ สน.จัดประชุมที่โรงแรม..ไม่ได้ไป (เชื่อว่าหลายคนยังมืนตืบ...)  แต่เท่าที่ค้นหา..เขาใช้ในการประเมินสถานการณ์ ธุรกิจที่มีการแข่งขัน  ในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี หรือโครงการก่อสร้างไม่ใช่หรือ......แล้วมาใช้กับ สป.วท.

หน่วยงาน: 
สน.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

     ความคิดเกี่ยวกับการบริหารงานที่เข้าใจยากที่สุด เห็นจะหนีไม่พ้น "การบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งความสัมพ้นธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันนั้นไม่ค่อยจะมีความยืดหยุ่น และในบางครั้งอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างแนวความคิดและการนำไปปฏิบัติ การศึกษาเรื่อง ทรัพยากรมนุษย์ ที่ผ่านมาจะเป็นการแสดงบทบาทที่ตัวบุคคล  โดยเฉพาะการบริหารที่แตกต่างกันออกไป 

หน่วยงาน: 
สน.
เอกสารประกอบ: 
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

รายการบล็อกล่าสุด