ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 41 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 9 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 16 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 23 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 36 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 43 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21161286
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 940
  • Your IP: 44.200.169.3
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก

บล็อกของ ekapong@mhsri.go.th

ปิดท้ายของการติดตามโครงการหมู่บ้านใหม่ปี 56 ที่หมู่บ้านเครื่องแกง อ.จะนะ สงขลา วันที่เดินทางไปมีข่าวการระเบิดที่ อ.นาทวีพอดี ครับ หวาดเสียวนิดหน่อย แต่ก็ปฏิบัติภารกิจจนลุล่วง ที่นี้พร้อมมในส่วนของ การจัดการกลุ่ม โรงเรือน แรงงาน ผู้นำ อุปกรณ์ เครื่องมือในการผลิต การตลาด เป็าหมายของกลุ่มคือ มผช. ที่ขาดอยู่ เช่น มาตรฐานโรงเรือน การจัดการกับวัตถุดิบ การยืดอายุ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ ไลน์การผลิต เป็นต้น คงต้องติดตามกันว่าหมู่บ้านนนี้จะไปได้ไกลแค่ไหน ครับ

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

ติดตามหมู่บ้านสบู่จากตาลโตนด นับเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจ และอาจจะไปถึงขั้นของจดลิขสิทธิ์รูปแบบของผลิตภัณฑ์ได้ครับ เป็นผลงานของ มอ. ร่วมกับ สวทน. ที่เข้าไปร่วมทำโครงการ ชุมชนนวัตกรรม โดยคุณป้ารม หัวเรือใหญ่ แต่ก็มีอีกหลายเรื่องที่ต้องการความช่วยเหลือนอกจากสู่ ก็มี น้ำตาลโตนด การทำกระดาษจากใยตาลหรือกาบใบ ในหลาย ไ ส่วนยังต้องการองค์ความรู้ด้าน วทน.

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

 

ศาสนาพุทธเป็นศาสนาของคนหลายตระกูล คนหลายประเภท คนละพันธุ์ ศาสนาพุทธถือระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดที่เคยปรากฏอยู่ในโลก ในศาสนาที่อยู่ในตระกูลนี้คุณธรรมหลักคุณธรรมใหญ่ไม่ใช่ศรัทธา คุณธรรมใหญ่ของเราคือปัญญา ถ้าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เน้นทางปัญญาไม่ได้เน้นทางศรัทธา แปลว่าศรัทธาไม่สำคัญอย่างนั้นหรือ? ไม่ใช่ แต่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ได้มีไว้เพื่อเชื่อ แต่มีไว้เพื่อใช้ คำสอนพระพุทธองค์ เปรียบเทียบเหมือนเครื่องมือที่เราควรจะหรือต้องใช้ในการศึกษา ในการพัฒนาตน

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  หรือ วว.  เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการตามนโยบายพิเศษ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) มีภารกิจในการบูรณาการงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครื่องมือแพทย์ พลังงานทดแทน และการจัดการสิ่งแวดล้อม สู่การนำไปใช้ประโยชน์ และให้บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ รับรองระบบ คุณภาพ บริการที่ปรึกษา ด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก.

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี